YLEISET MOOTTORIPYÖRÄN VUOKRAEHDOT

KAWASAKI ZX-10R

Vuokralleantaja on Pasin Matkailuauto Tmi ja vuokraaja on asiakas.

Moottoripyörän käyttö

1. Asiakkaalla tulee olla riittävä ajotaito ja kyseiseen ajoneuvon ajamiseen oikeuttava ja voimassaoleva ajokortti.

2. Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan moottoripyörästä kuten huolellinen henkilö huolehtii omastaan. Vuokraajan tulee noudattaa ajaessaan erityistä varovaisuutta ja huolellisuutta.

3. Moottoripyörää saa ajaa vain henkilö, jolle se on vuokrattu. Vuokrauksesta tehdään aina vuokrasopimus moottoripyörää noudettaessa.

4. Moottoripyörää ei saa käyttää lainvastaisiin tarkoituksiin, kilpailuihin tai niiden harjoituksiin. Moottoripyörää ei saa käyttää ajo-opetukseen ilman erillistä sopimusta.

5. Moottoripyörä on aina laitettava rattilukkoon ja virta-avainta säilytettävä huolellisesti.

6. Moottoripyörä luovutetaan täyteen tankattuna. Palautettaessa moottoripyörän tankin tulee olla täynnä.

7. Ajettu matka mitataan pyörän omalla mittarilla. Jos mittari hajoaa, on vuokraaja velvollinen ilmoittamaan asiasta välittömästi vuokralle antajalle.

8. Pasin Matkailuauto Tmi:n luovuttaessa moottoripyörän vuokraajalle, tulee kummankin osapuolen tarkastaa moottoripyörän ulkoinen kunto mahdollisten vaurioiden syntyajankohtaa koskevien epäselvyyksien ehkäisemiseksi. Mahdolliset vauriot tulee merkitä sopimukseen ja kuvata ne. Sekä renkaiden urasyvyys tarkastetaan ennen vuokrausta. Jos vuokrauksen päättyessä moottoripyörästä löytyy rikkoutuneita osia tai normaalista poikkeavaa kulumista on vuokraaja velvollinen korvaamaan ne.

Vastuu moottoripyörästä, sen varusteista ja ajovarusteista vuokra-aikana

1. Vuokraaja on sopimukseen merkityn omavastuun ylärajaan saakka velvollinen korvaamaan moottoripyörälle, sen varusteille ja vuokratuille ajovarusteille vuokra-aikana sattuneet vahingot.

2. Korvaamaan moottoripyörästä tai ajovarusteista kadonneet osat ja lisävarusteet Perusomavastuu peritään tarvittaessa ajoneuvon tarkistuksen ja korjausarvion jälkeen.

3. Vuokraajan vastuu kaikesta vahingosta Jos moottoripyörälle aiheutuneet vahingot ovat seurausta vuokraajan tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta, moottoripyörän käyttämisestä alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena, rikolliseen tarkoitukseen tai siitä, että vuokraaja on muutoin olennaisesti rikkonut tämän sopimuksen ehtoja, vuokraaja on velvollinen korvaamaan vuokraamolle vahingon kokonaisuudessaan.

4. Vuokraajan vapautuminen korvausvastuusta. Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokraamo saa täyden korvauksen vahingosta vastapuolen liikennevakuutuksen perusteella tai vahingon aiheuttajalta. Liikennevahinkotapauksissa joissa vastapuoli on syyllinen, ei kuitenkaan omavastuuta peritä.

5. Muut maksuvelvollisuudet. Vuokraaja on velvollinen maksamaan kaikkine kustannuksineen vuokra-aikana moottoripyörän kohdistuneista sakoista ja pysäköintivirhemaksuista.

6. Asiakas on vastuussa myös toisen henkilön tekemistä vahingoista ajoneuvolle ja/tai ajovarusteille.

7. Vuokraaja vastaa renkaan puhkeamisesta koituvista kustannuksista.

8. Korjauksiin tulee aina olla vuokralleantajan lupa.

Vuokran maksu

1. Vuokramaksu maksetaan kokonaisuudessa ennen kuin moottoripyörä luovutetaan ajoon. Maksu voidaan suorittaa käteisellä tai tilisiirrolla.

2. Mahdolliset lisämaksut kuten ylikilometrikorvaukset (0,40 €/km) peritään sopimuksen mukaan kun moottoripyörä palautetaan.

3. Vuokran peruutuessa vuokraajan puolelta on vuokranantaja velvoitettu saaman puolet vuokran suuruudesta.

Polttoaine ja moottoripyörän hoito

Vuokraaja maksaa tarvitsemansa polttoaineen. Vuokraamo ilmoittaa minkälaista polttoainetta tulee käyttää, joka on 98E bensiiniä.

Vuokraaja vastaa vääränlaatuisen polttoaineen käyttämisestä aiheutuneista vahingoista. Vuokraaja on vuokra-aikana velvollinen huolehtimaan moottoripyörän normaaleista tarkistuksista, kuten esimerkiksi moottoriöljyn määrästä, jäähdyttimen nesteistä, renkaiden ilmanpaineista yms.

Vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa

1. Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokraamolle moottoripyörässä ilmenneestä tai moottoripyörää kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta on tehtävä viipymättä ilmoitus poliisille. Vuokraamo ilmoittaa tämän jälkeen vuokraajalle mihin toimenpiteisiin tapahtuneen johdosta tulee ryhtyä.

2. Liikennevahingon sattuessa vuokraaja on aina velvollinen tekemään viipymättä vahinkoilmoituksen vuokraamolle. Ilmoitus tehdään soittamalla Pasin Matkailuauto Tmi puhelin-numeroon 0400 156669 tai 050 411 7090. Syyllisyyden ollessa epäselvä vuokraajan on ilmoitettava asiasta poliisille. Ilmoitus poliisille on tehtävä aina kun kyseessä on henkilövahinko. Myös hirvieläinvahingosta vuokraajan on aina tehtävä ilmoitus poliisille sekä toimitettava vuokraamolle poliisin antama todistus tehdystä ilmoituksesta. Vahinko tapauksissa omavastuuosa on 1000€/ per vahinko.

3. Jos vuokraaja laiminlyö edellä mainittujen ilmoitusten tekemisen hän vastaa vuokraamolle siitä syntyneestä vahingosta.

Vuokranantajan velvollisuudet

1. Ajoneuvo luovutetaan käyttökuntoisena ja sovitusti asiakkaalle. Ajoneuvon käytöstä annetaan opastus.

2. Vuokraamo ei ole korvausvelvollinen asiakkaalle jos vuokraus peruuntuu tai keskeytyy esim. kolarin tai teknisen vian vuoksi.

3. Vuokraamo ei ole vastuussa mahdollisista asiakkaalle aiheutuvista välillisistä kustannuksista, jotka aiheutuvat ajoneuvoon tulevan teknisen vian vuoksi. Tälläisiä kustannuksia voi olla esim. lauttamaksut, majoituskulut.

4. Ajoneuvon normaaliksi katsottavasta kulumisesta aiheutuvat korjaukset suoritetaan vuokraamon kustannuksella. Vuokraamo hyvittää asiakkaan maksamat huoltokustannukset esitettyjä tositteita vastaan. Kuitenkin korjauksiin tulee aina olla vuokralle antajan lupa, joka on kysyttävä ennen kuin ajoneuvo viedään korjattavaksi.

Moottoripyörän palauttaminen sovitun vuokra-ajan päättyessä

1. Moottoripyörä on palautettava sovittuun paikkaan sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan muuttumisesta on riittävän ajoissa sovittava vuokraamon kanssa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun moottoripyörä on palautettu Pasin Matkailuauto Tmi osoitteeseen: Nikintie 1, 39200 Kyröskoski ja moottoripyörä on kuitattu vastaanotetuksi.

2. Vuokralle otettu moottoripyörä on sopimuksen mukaisesti palautettava kaikkine varusteineen. Jos palautus viivästyy ilman, että asiakas ottaa vuokraamoon yhteyttä ja sopii asiasta, onkysymyksessä luvaton käyttö ja siitä ilmoitetaan poliisille. Kyseisessä tapauksessa vuokraamolla on oikeus periä täysi korvaus aiheutuneista kuluista sekä periä vuorokausivuokra jokaiselta alkavalta vuokrausvuorokaudelta korotettuna 50 %.

3. Jos vuokraaja laiminlyö kohdassa 1. ilmoitetut velvoitteet, vuokraamolla on oikeus periä kohtuullinen korvaus laiminlyönnin vuokraamolle aiheuttamista taloudellisista menetyksistä.

4. Sopimuksen purkautuminen Pasin Matkailuauto Tmi:llä on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta tai että vuokraaja ei vuokraamon arvion mukaan kykene käsittelemään moottoripyörää asianmukaisesti. Vuokraamon purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan moottoripyörän viipymättä vuokraamolle.

5. Moottoripyörän vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokraamon kirjallista lupaa. Vuokraamo päättää mahdollisesta luvan myöntämisestä tapauskohtaisesti harkintansa mukaan.